Rreth Nesh

Jemi një pikë referimi në industrinë tekstile dhe konfeksionet shqiptare, duke promovuar një histori suksesi. Tek ne transformimi është një sinonim i ekselencës, efiçencës industriale, kualitetit të produkteve dhe proçeseve të ndërmarrjes, promovimit të formimit profesional dhe përgjegjësisë sociale të kompanisë.

Rreth DBS

E SHKUARA:

Në gjysmën e dytë të 2013 vjen dhe lançohet ideja e një projekti për një strukturë produktive me dimensione të mëdha në Shqipëri, e specializuar në punimin e tekstileve elastike për botën e sportit,e mbështetur në teknologjinë më të avancuar. Verifikimi i kushteve të përgjithshme politike, ekonomike dhe disponibiliteti i forcës punëtore u analizuan përmes vizitave për të parë e për të verifikuar qëndrueshmërinë e projektit në një kohë të shkurtër, duke zgjedhur vendin e ndërtesën e përshtatshme për të ngritur njësinë e re prodhuese të kushtuar projektit të përbashkët. Perkrahja nga ana e ortakëve të kompanisë e ka lejuar të vazhdojë të njoh të gjithë formalitetet e nevojshme për të krijuar DBS Group në Tiranë (në një vend lehtësisht te gjetshëm, logjikisht të përshtashëm e partnerikisht të aftë të ofrojë forcën punëtore të krijuar në një sipërfaqe prej 1000.

E TASHMJA:

Aktualisht bashkëpunimi është përkthyer në një partneritet me Decathlon. Ka një forcë punëtore prej 500 punonjës me një trend në rritje. Sipërfaqja e fabrikës në prodhim i kalon 7200. Eksportohet rregullisht me bazë javore.

E ARDHMJA:

Të perfeksionojë bashkëpunimin e të vazhdojë të ndjekë objektivat e përbashkëta. Të zhvillojë një bashkëpunim transparent dhe përfshirje që na lejon të zhvillojmë investime në periudha të mesme /të gjata. Në fokus është një shkëmbim informacionesh real i lidhur me tregues të performancës dhe modeleve ekonomike.