Punësim

Udhëheqja organizative dhe motivimi i burimeve njerëzore janë baza e kompanisë dhe çelësi i suksesit të saj. Rekrutimi i personelit bëhet nëpërmjet njoftimeve online, zyrës së punës si dhe nga rekomandimet e kompanive të tjera apo universiteteve. Kompania synon të jetë “Best company to work for” dhe dëshiron të ketë brenda saj, më të mirët.

Rreth Punësimit

Rrobaqepëse

Ende nuk ka pozicion të lirë pune!

Ende nuk ka pozicion të lirë pune!

Ende nuk ka pozicion të lirë pune!

-->

Modul Aplikimi

 

Verification